ಮಿಲಾಮ್ಮೋಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಜೆಲ್ ಐ ಪ್ಯಾಚ್ ಐಲ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ 10pairs / ಸೆಟ್

Misslamode Gel Eye Patch for Eyelash Extension 25pairs/set

$ 6.69 ಯುಎಸ್ಡಿ $ 7.89 ಯುಎಸ್ಡಿ

ಲಾಟ್
ಪ್ರಮಾಣ

ವಿವರಗಳು

Full of gel, super thin eye patches, thinnest 0.43mm.

Have notches on it to fit your face perfectly!

10 pairs/pack.

ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹುಡುಕಿ