ಮಿಸ್ಲಾಮೋಡ್ ಎಸ್ ಅಂಟು 5ml / 10ml ರೆಪ್ಪೆಗೂದಲು ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ

ಮಿಸ್ಲಾಮೋಡ್ ಎಸ್ ಅಂಟು 5ml / 10ml ರೆಪ್ಪೆಗೂದಲು ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ

$ 7.86 ಯುಎಸ್ಡಿ $ 12.98 ಯುಎಸ್ಡಿ

ಗಾತ್ರ
ಪ್ರಮಾಣ

ವಿವರಗಳು

  • 5ml / 10ml ಎಸ್ ಅಂಟು,
  • ಫಾಸ್ಟ್ ಒಣಗಿಸುವ ರೆಪ್ಪೆಗೂದಲು ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ
  • ಇದು 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ಒಣಗಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಇದು ರೆಪ್ಪೆಗೂದಲು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳ ನಂತರ 4 ~ 6 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ;
  • ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ (ತೆರೆಯದ) 3 ತಿಂಗಳುಗಳು.
  • ತೆರೆಯಿತು, ಅದು 1 ತಿಂಗಳು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು 37 ~ 45 ℉ (3 ~ 7 ℃) ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿ.

ಗ್ರಾಹಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

2 ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರೆ

ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹುಡುಕಿ